Lejebestemmelser

for dit ophold

Lejebestemmelser for dit ophold

Lejebestemmelser for leje af areal eller hytte

  • Udlejeren påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader, men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen
  • Udlejeren påtager sig intet ansvar i forbindelse med eventuel forekomst af insekter (myrer, ørentvister m.v.)
  • Lejeren er ansvarlig for det lejede og erstatningspligtig for eventuelle forvoldte skader
  • Renholdelse af det lejede påhviler lejeren. Ved fraflytning skal det lejede afleveres i samme ryddelige stand som ved overtagelsen. Slutrengøring foretages altid af Lyngholt Familiecamping
  • Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes
  • Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser samt for trykfejl
  • Hunde er velkomne, når det er aftalt på forhånd
  • Hunde må kun færdes på gulvet i hytterne
  • Ved eventuel uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer m.h.t. lejemålet, gælder dansk rets almindelige regler

Telt

Medbring eget telt og nyd naturen helt tæt på.

Campingvogn & camplet

Medbring egen vogn eller camplet.

Hytter

Vælg imellem vores forskellige hyttetyper.

Autocamper

Autocampere er velkomne på Lyngholt.

Luksus Shelter

Lille 2-pers. hytte med seng, køleskab m.m.

Hængekøje

Brug vores store, stærke træer og hæng din hængekøje op midt i naturen.

{

Lad det naturlige eventyr starte…

{